نام واحد : زهرا محمودی بادامستان

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2612077
 • شماره مجوز : 4/81048
 • تاریخ مجوز : 22/12/1390
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%