نام واحد : احمد مرشدی

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2202696
 • شماره مجوز : 13105
 • تاریخ مجوز : 12/05/1384
 • کد محصول : 15492163
 • شرح محصول : درجه بندی پسته
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%