نام واحد : تعاونی یخ وسردخانه قائم سرخه

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2202778
 • شماره مجوز : 11602
 • تاریخ مجوز : 07/08/1380
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%