نام واحد : محمدرضا رضایی

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان-خ...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان-شهرک صنعتی شماره دو
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهین کریمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2612162
 • شماره مجوز : 4/80019
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%