نام واحد : غلامرضاآخوندی حومدینی

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر

 • سریال مجوز : 2612164
 • شماره مجوز : 4/79864
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%