نام واحد : خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان سمنان

نام محصول : نگهداری سیب زمینی

 • سریال مجوز : 2203661
 • شماره مجوز : 13961
 • تاریخ مجوز : 23/09/1376
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%