نام واحد : مصطفی سعیدی نژاد

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2612176
 • شماره مجوز : 4/74495
 • تاریخ مجوز : 25/11/1390
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%