نام واحد : جهان البرز ایرانیان

نام محصول : رنگ خوراکی

 • سریال مجوز : 4100376
 • شماره مجوز : 42438
 • تاریخ مجوز : 23/12/1390
 • کد محصول : 15491441
 • شرح محصول : رنگ خوراکی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%