نام واحد : حسن سرافراز

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 3426837
 • شماره مجوز : 3050
 • تاریخ مجوز : 24/01/1391
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%