نام واحد : صنایع غذائی شادکام شرق

نام محصول : بسته بندی پودرنوشیدنی

 • سریال مجوز : 2204346
 • شماره مجوز : 17420
 • تاریخ مجوز : 17/05/1388
 • کد محصول : 15431218
 • شرح محصول : تولید بسته بندی پودرنوشیدنی شکلاتی
 • ظرفیت : 2,140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%