نام واحد : محمدعلی خاندانی

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 2612200
 • شماره مجوز : Apr-26
 • تاریخ مجوز : 24/01/1391
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%