نام واحد : بابک اشنویی

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1218289
 • شماره مجوز : 110/1932
 • تاریخ مجوز : 23/01/1391
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%