نام واحد : پارس ادویه

نام محصول : بسته بندی قهوه

 • سریال مجوز : 2204600
 • شماره مجوز : 8250
 • تاریخ مجوز : 14/10/1377
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%