نام واحد : پارس ادویه

نام محصول : بسته بندی پودر نارگیل

 • سریال مجوز : 2204600
 • شماره مجوز : 8250
 • تاریخ مجوز : 14/10/1377
 • کد محصول : 15492171
 • شرح محصول : پودرکردن وبسته بندی میوه های آجیلی
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%