نام واحد : تکسان زرین

نام محصول : آدامس بادکنکی وآدامس دراژ

 • سریال مجوز : 2204675
 • شماره مجوز : 11363
 • تاریخ مجوز : 27/12/1377
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%