نام واحد : صنعت طعم باران

نام محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی

 • سریال مجوز : 2818813
 • شماره مجوز : 857
 • تاریخ مجوز : 22/01/1391
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%