نام واحد : محمدجواد جهازی

نام محصول : انواع فرآورده های غذایی برپایه ارده «فراورده های کنجدی»

 • سریال مجوز : 3426846
 • شماره مجوز : 3833
 • تاریخ مجوز : 28/01/1391
 • کد محصول : 100000221
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%