نام واحد : تعاونی تولیدی آویشن گرمسار

نام محصول : بسته بندی میوه وسبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 2205198
 • شماره مجوز : 11642
 • تاریخ مجوز : 01/06/1383
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 63 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%