نام واحد : رنگین غذای آپادانا-شرکت

نام محصول : خوراک اماده سرد

 • سریال مجوز : 1340919
 • شماره مجوز : 6996
 • تاریخ مجوز : 07/02/1391
 • کد محصول : 15131663
 • شرح محصول : خوراک اماده سرد
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%