نام واحد : بیسکویت ایران

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 2205388
 • شماره مجوز : 13671
 • تاریخ مجوز : 18/08/1382
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%