نام واحد : تعاونی تولیدی سالم پودرشاهرود

نام محصول : بسته بندی بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 2205918
 • شماره مجوز : 10286
 • تاریخ مجوز : 23/06/1382
 • کد محصول : 15311649
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%