نام واحد : شورآورگرمسار

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده

 • سریال مجوز : 2206668
 • شماره مجوز : 11686
 • تاریخ مجوز : 21/04/1385
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%