نام واحد : فرش گیلان

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2818823
 • شماره مجوز : 1757
 • تاریخ مجوز : 02/02/1391
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%