نام واحد : تکسان رزین

نام محصول : ادامس مغزدار

 • سریال مجوز : 2206733
 • شماره مجوز : 13290
 • تاریخ مجوز : 29/08/1380
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%