نام واحد : سهامی کنسانتره میوه وتولیدانواع آب میوه توحیدشاهرود

نام محصول : کنسانتره انگور

 • سریال مجوز : 2207222
 • شماره مجوز : 21793
 • تاریخ مجوز : 17/07/1385
 • کد محصول : 15491512
 • شرح محصول : کنسانتره انگور
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%