نام واحد : سمنان کانسارکاو

نام محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده

 • سریال مجوز : 2207965
 • شماره مجوز : 14956
 • تاریخ مجوز : 19/05/1385
 • کد محصول : 15492513
 • شرح محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%