نام واحد : علی بهاری گلی

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 1145796
 • شماره مجوز : 1812
 • تاریخ مجوز : 24/01/1391
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%