نام واحد : کشتارگاه صنعتی گلچین طیورسمنان

نام محصول : بسته بندی وذبح مرغ

 • سریال مجوز : 2200003
 • شماره مجوز : 6096
 • تاریخ مجوز : 08/05/1376
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 2,300,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%