نام واحد : حسین روستایی

نام محصول : انواع رشته غذایی

 • سریال مجوز : 3027576
 • شماره مجوز : 701/3795
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%