نام واحد : حسین روستایی

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 3027576
 • شماره مجوز : 701/3795
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%