نام واحد : زمانی علویجه-احمد

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ خیام ک...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی هسنیجه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اخمد زمانی علویجه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی هسنیجه

نام محصول : ارد ذرت

 • سریال مجوز : 1340959
 • شماره مجوز : 10424
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15311122
 • شرح محصول : ارد ذرت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%