نام واحد : زمانی علویجه-احمد

نام محصول : ارد ذرت

 • سریال مجوز : 1340959
 • شماره مجوز : 10424
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15311122
 • شرح محصول : ارد ذرت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%