نام واحد : پرشیا مهر پارسیان

نام محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک

 • سریال مجوز : 4100405
 • شماره مجوز : 52253
 • تاریخ مجوز : 12/02/1391
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%