نام واحد : کشت و صنعت عطران دارو - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : چهارباغ خواجو...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شکاری خ یازدهم فرعی 9 پ 34 سمت راست
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالصمد شاکرین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : عصاره شیرین بیان

 • سریال مجوز : 1340984
 • شماره مجوز : 8894
 • تاریخ مجوز : 27/02/1391
 • کد محصول : 15491311
 • شرح محصول : عصاره شیرین بیان
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%