نام واحد : منوچهر مجیدزاده

نام محصول : نان سنگک ماشینی

 • سریال مجوز : 1218358
 • شماره مجوز : 110/6455
 • تاریخ مجوز : 24/02/1391
 • کد محصول : 15411113
 • شرح محصول : نان سنگک ماشینی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%