نام واحد : احمد قریشی

نام محصول : ملاس چغندرقند

 • سریال مجوز : 1218360
 • شماره مجوز : 110/6733
 • تاریخ مجوز : 26/02/1391
 • کد محصول : 15421420
 • شرح محصول : ملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%