نام واحد : همایون ذوالفقاری وعلی ضیائی طباطبا ئی

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2209560
 • شماره مجوز : 12971
 • تاریخ مجوز : 02/05/1385
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%