نام واحد : سیدعلی محمد سجادی

نام محصول : روغن حیوانی بر پایه غیرلبنی «روغن شترمرغ»

 • سریال مجوز : 3426938
 • شماره مجوز : 9646
 • تاریخ مجوز : 27/02/1391
 • کد محصول : 15141710
 • شرح محصول : روغن حیوانی بر پایه غیرلبنی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%