نام واحد : فرهاد باباخانی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 2506542
 • شماره مجوز : 155/8901
 • تاریخ مجوز : 26/02/1391
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%