نام واحد : علیرضا کیانی مطلق

نام محصول : انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]

 • سریال مجوز : 3717937
 • شماره مجوز : 5515
 • تاریخ مجوز : 24/02/1391
 • کد محصول : 15132143
 • شرح محصول : انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]
 • ظرفیت : 315 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%