نام واحد : توسعه آتی تیوا

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 4100422
 • شماره مجوز : 52646
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 10,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%