نام واحد : مجید خواجه مهریزی

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 2221097
 • شماره مجوز : 9007
 • تاریخ مجوز : 28/02/1391
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%