نام واحد : امیرمحمدامینی مشهدریزه ئی

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 590304000000
 • شماره مجوز : 1413378/120
 • تاریخ مجوز : 30/06/1393
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%