نام واحد : آقای حسین ارقند

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان-خیابان...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان-شهرک صنعتی شماره دو
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین ارقند
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 2612220
 • شماره مجوز : 4/13227
 • تاریخ مجوز : 25/02/1391
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%