نام واحد : تعاونی دامداران کلاته خیج

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود روستای...
 • تلفن شرکت : *******274
 • نشانی واحد : شاهرود جاده شاهرود- آزادشهر 200متری جنوب جاده مذکور 3500 متری شهر کلاته خیج
 • تلفن واحد : *******274
 • مدیر : قاسم علی عجم رنگرز
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 2211332
 • شماره مجوز : 3770
 • تاریخ مجوز : 11/02/1390
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%