نام واحد : رضااحمدی

نام محصول : چای خشک بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 3121416
 • شماره مجوز : 6552
 • تاریخ مجوز : 27/02/1391
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 115 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%