نام واحد : فرآوری روغن ها ی نباتی گل بهارجاده ابریشم

نام محصول : تصفیه روغن زیتون

 • سریال مجوز : 2209349
 • شماره مجوز : 14061
 • تاریخ مجوز : 28/03/1391
 • کد محصول : 15141413
 • شرح محصول : تصفیه روغن زیتون
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%