نام واحد : ابوالفضل کاظمی فر

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2114868
 • شماره مجوز : 118/6062
 • تاریخ مجوز : 04/03/1391
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%