نام واحد : نمک تصفیه هدیه

نام محصول : فرآوری وبسته بندی

 • سریال مجوز : 2204867
 • شماره مجوز : 12429
 • تاریخ مجوز : 28/04/1385
 • کد محصول : 15311649
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%