نام واحد : بهمن گلزار

نام محصول : نان سوخاری

 • سریال مجوز : 3027598
 • شماره مجوز : 701/6816
 • تاریخ مجوز : 16/03/1391
 • کد محصول : 15411143
 • شرح محصول : نان سوخاری
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%