نام واحد : سکینه نعمت شهربابکی

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 2612245
 • شماره مجوز : 4/16256
 • تاریخ مجوز : 07/03/1391
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%