نام واحد : حمید زارعی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1507031
 • شماره مجوز : 7385
 • تاریخ مجوز : 11/03/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%