نام واحد : نهال فلفل

نام محصول : آسیاب وبسته بندی فلفل

 • سریال مجوز : 2213456
 • شماره مجوز : 1011
 • تاریخ مجوز : 13/08/1369
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%